INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING – ALGEMEEN VERZOEK

Informatie op grond van Art. 13 van de Europese verordening gegevensbescherming (GDPR – EU-verordening 2016/679)

Op grond van artikel 13 van EU-verordening 2016/679 wordt u hierbij de volgende informatie verstrekt over de verwerking die kan plaatsvinden als gevolg van het invullen en verzenden van de gegevens in het formulier dat u gaat invullen. De voor de verwerking verantwoordelijke is AMG Spa, gevestigd in Via delle Arti e dei Mestieri 20, San Vito di Leguzzano (VI) telefoon +39 0445/519933 contact e-mail [email protected] . De gegevens op het formulier zullen, nadat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, worden gebruikt voor de volgende doeleinden

– om de geformuleerde vragen te beantwoorden en het verzoek om informatie te verwerken dat de verantwoordelijke heeft ontvangen (verplicht);

– het verzenden van reclameboodschappen (optioneel).

Wij herinneren u eraan dat de met een sterretje (*) gemarkeerde gegevens moeten worden verstrekt om gebruik te kunnen maken van de diensten waarom u verzoekt; indien deze gegevens niet worden ingevuld, is het mogelijk dat deze diensten niet aan u kunnen worden verstrekt en dat de gegevens zelf niet worden verkregen, zoals bij het invullen van het formulier kan worden aangegeven. Het invullen van de overige gegevens op het formulier is facultatief en het staat u vrij te beslissen of u deze al dan niet invult. De door u verstrekte gegevens kunnen worden meegedeeld aan de werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking die betrokken zijn bij de uitvoering van de door u gevraagde diensten of bij het technisch beheer van de site (beperkt tot gevallen waarin dit onontbeerlijk blijkt) en aan eventuele derden die betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde activiteiten in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers. Bovendien kunnen de meegedeelde gegevens worden meegedeeld aan onze directe en indirecte verkooporganisatie, indien het verzoek van commerciële aard is. De gegevens worden bewaard tot de gevraagde diensten zijn uitgevoerd of tot uw verzoek om verwijdering, en kunnen, in geval van organisatorische vereisten of wettelijke verplichtingen, in specifieke archieven worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor deze doeleinden. Wij herinneren u aan uw recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om toegang tot, rectificatie of annulering van uw persoonsgegevens, of beperking van de u betreffende verwerking en om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid; u kunt deze rechten uitoefenen via de bovenstaande contactgegevens. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het aangegeven e-mailadres of door gebruik te maken van de methoden die zijn aangegeven door de voor de verwerking gebruikte instrumenten. Wij wijzen u ook op uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Italië vertegenwoordigd door de Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Meer informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking en over de verwerkingsmethoden die voortvloeien uit het surfen op deze site, vindt u op de pagina waar het privacybeleid van de site wordt gepresenteerd. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)